– GEBRUIKSAANWIJZINGEN –

Lees voor gebruik van de machine of apparaat de gebruiksaanwijzing aandachtig door. Houdt je aan de veiligheidsvoorschriften. Draag persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals gehoorbescherming, een veiligheidsbril, adembescherming, geschikte werkkleding, etc. Inspecteer de machine voor gebruik op gebreken. Neem bij twijfel contact op, voordat u de machine in gebruik neemt.

Download hieronder de gebruiksaanwijzing. Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door, voordat u de machine of het apparaat in gebruik neemt

| BOUWMACHINES | —————————————————————————-

| TUINMACHINES | ——————————————————————————

| STORTKOKERS, STEIGERS, ETC. | ——————————————————————

| BOUWDROGERS, KACHELS EN REINIGERS | ——————————————————–

| ELEKTRISCH HANDGEREEDSCHAP | ———————————————————————-

| HANDGEREEDSCHAP | ——————————————————————————-

| MEETAPPARATUUR | ———————————————————————————-